Често задавани въпроси (FAQ)

 • Възможно ли е тръбите Екопластик ППР да се използват за сгъстен въздух?
  Тръбите Екопластик ППР могат да се използват за сгъстен въздух – в нормите се посочва, че при същите условия, както за вода. При вземане на решението следва да се вземе под внимание начина на филтриране след компресора, тъй като евентуални остатъчни масла биха могли неблагоприятно да повлияят на тръбите ППР.

 • Възможно ли е тръбите Екопластик ППР да се използват за химически тръбопроводи?
  Полипропиленът е материал с висока химическа устойчивост, която е посочена в нормата, и зависи от типа, концентрацията и температурата на химикалите. Оценка, дали в конкретния случай е подходящо използването на елементи ППР следва да се извърши от специализирана по промишлени тръбопроводи фирма, с опит в тази област, която е способна да направи комплексна оценка (устойчивост на материала, фактори на безопасност, конкретно място на приложение).

 • Как се решава присъединяването на новите части на тръбопроводите към съществуващите тръбопроводи?
  Системата Екопластик ППР предоставя възможност за присъединяване към съществуващите полипропиленови тръбопроводи чрез заваряване, а към метални тръбопроводи – чрез преходен елемент с резбова връзка или фланец. Трябва да се използват преходни елементи с резба от никелиран месинг, преходните елементи с пластмасова резба са предназначени за временно свързване в рамките на строежа или за ограничен период от време. В мястото на присъединяване (главно към стари поцинковани тръбопроводи) препоръчваме да се монтира механичен филтър за предпазване на новите части от механични замърсители, които биха могли да повредят арматурата и да замърсяват водата.

 • Предоставя ли се хигиенен сертификат?
  Предоставяния в миналото хигиенен сертификат е заместен съгласно новото законодателство с декларация за съответствие съгласно Закон № 258/2000 Sb. за опазване на общественото здраве и свързаните с него наредби на Министерството на здравеопазването за материалите, предназначени за контакт с храни (декларация за съответствие № Z/1/2001/2).

 • Защо не се произвеждат компенсатори за тръби с диаметър над 40 мм?
  Тръбите с по-голям диаметър са твърди и използването на компенсатор е неефективно. За тръби с по-големи диаметри се използват фасонни компенсатори (L, Z, U компенсатори).

 • Имат ли тръбите Екопластик ППР кислородна бариера?
  Тръбите Екопластик ППР нямат кислородна бариера, преминаването на кислород при тръбите Екопластик Stabi се възпрепятства от вътрешното алуминиево фолио. Въпреки това препоръчваме двата типа тръби и за отопление, тъй като делът на кислорода, който прониква през стената на тръбите не е решаващ за продължителността на живота им. Ако в системата прониква въздух, следва проблемът да се търси другаде и да се избере подходящо решение.

 • Възможно ли е тръбите Екопластик ППР да се използват за пожарни водопроводи?
  Тръбите от полипропилен спадат към клас С3 и поради това не са подходящи за пожарни водопроводи, с изключение на водопроводи, които се монтират в конструкции, които сами по себе си осигуряват необходимата пожарна устойчивост. Във всички случаи препоръчваме евентуалното им използване да се консултира предварително с противопожарен техник.

 • Как при строежа се решава проблема с линейното разширяване и свиване на тръбопроводите „HT”?
  Пространство за компенсация е образувано в гърлата. Гладкият край се вкарва в гърлото и след това се изтегля с 1 см. Това разстояние в гърлата се използва за последващите линейни отклонения.

 • Каква е разликата между присъединителните гърла за клапи против миризми?
  Тъй като действителния присъединителен размер на клапите в една дименсия е различен в зависимост от материала и производителя, възможно е за отделните диаметри да се подбере такъв елемент, гуменият маншет на който отговаря на насрещния елемент - клапата.

 • Как се отчитат загубите на налягане в тръбопроводите?
  За нуждите на хидравличните изчисления са на разположение таблици на загубите на налягане, евентуално свободно достъпен софтуер, който можете да изтеглите на адрес www.tzb-info.cz.