Ексцентрично коляно дясно

Photo: Ексцентрично коляно дясно Photo: Ексцентрично коляно дясно

Монтират се в края на паралелни водопроводи, където ще се монтира смесителна батерии или друга арматура

КОД A
[mm]
B
[mm]
D [mm] L
[mm]
Rp Ro
[mm]
SNK020KPXX14,5502028,51/2"66