Логистичен център

Адрес: Do Certous 2659/12, hala B3, 193 00 Prague 9 - Horni Pocernice, Czech Republic 
Telefon: +420 326 983 701

Отдел Продажба ППР

 
Търговски експерт
Rita Gatichová
комуникация на CZ, RU a BE
+420 326 983 724

rita.gatichova@wavin.com
Mariya Moskal
комуникация на CZ, RU
+420 326 983 723

mariya.moskal@wavin.com
Irena Collett 
комуникация на CZ, EN
+420 326 983 725
irena.collett@wavin.com

Jana Nováková
комуникация на CZ, RU

+420 326 983 706 jana.novakova@wavin.com