Пластмасови фасонни части

Photo: КОЛЯНО 90°КОЛЯНО 90°

Предназначено за промяна на посоката на тръбния щранг.

Photo: КОЛЯНО 45°КОЛЯНО 45°

Предназначено за промяна на посоката на тръбния щранг.

Photo: ТРИПЪТНИКТРИПЪТНИК

Предназначен за разклоняване на тръбния щранг.

Photo: ТРОЙНИКТРОЙНИК

Предназначен за разклоняване на тръбния щранг.

Photo: МУФАМУФА

Предназначена за свързване на тръбопроводите.

Photo: РЕДУКЦИЯРЕДУКЦИЯ

Предназначена за промяна на диаметъра на тръбопровода при фасонната част.

Photo: КАПАКАПА

Предназначена за затваряне на тръбопровода.

Photo: ТАПА ЗА УКБТАПА ЗА УКБ

Предназначена за затваряне на тръбопровода при фасонната част.

Photo: ВТУЛКА ЗА ФЛАНЕЦВТУЛКА ЗА ФЛАНЕЦ

Заедно със свободния метален фланец служи за свързване на тръбопровода.

Photo: ДЪГА  - НОВОДЪГА - НОВО

Предназначена за промяна на тръбния щранг – минимална загуба на налягане.