Производство и услуги

Производител: WAVIN Ekoplastik s.r.o. - Kostelec n/L - Rudeč. Подробности за връзка са описани в контакти.

Асортимент: Производство на полипропиленови тръбни системи за напорни тръбопроводи за вода и отопление.

Технология на производство: тръбите се изработват чрез екструдиране, а фитингите чрез шприцване във форми.

Екологично становище: напърно рециклируеми изделия. Нито при производството, нито при използването им, не се образуват вредни вещества за здравето и околната среда.

Производство на тръби

Manufacture of pipes Manufacture of pipes Manufacture of pipes Manufacture of pipes

Производство на фитинги

Manufacture of fittings Manufacture of fittings Manufacture of fittings Manufacture of fittings

Услуги

  • Технически сервиз – отделът за технически маркетинг се занимава с разяснителна дейност за специалисти и любители за използваето на изделията на Wavin Ekoplastik, за използването на пластмасите, за проектирането особено за вътрешни водопроводи. Предлагаме информация като помощ при подготовката, изпълнението и придаването на строежите.

  • Сътрудничество с училищата – в рамките на това сътрудничество с училища, изучаващи специалността” Техническо обезпечаване на сградите”, даваме намаления на материала използван при обучението, организираме екскурзии и обучения, помагаме при търсене на информация.

  • Сътрудничество с „Дружеството за техника на околната среда” – в рамкита на това сътрудничество спонсорираме семинари за проектанти в секцията здравеопазване и промишлени инсталации и участваме в тяхната подготовка.
Services Services Services Services