Ръководство на дружеството

 

Териториален главен финансов директор и управляващ директор
Петр Франк +420 326 983 130 petr.franek@wavin.com
 
Главен оперативен директор CZ & RU
Мартин Римъл  +420 326 983 210 martin.rimal@wavin.com
 
Мениджър териториална дистрибуция
Роман Черник  +420 326 983 700 roman.cernik@wavin.com
 
Мениджър обществени поръчки CZ, HU и RU
Ленка Бартова  +420 326 983 530 lenka.bartova@wavin.com
 
Мениджър продажби CZ & SK
Вит Мърквичка  +420 326 983 126 vit.mrkvicka@wavin.com
 
Мениджър териториални клиенти
Марсел Хлавач  +420 606 707 143 marcel.hlavac@wavin.com
 
Мениджър износ
Мартин Леничка  +420 602 413 377 martin.lnenicka@wavin.com
 
Мениджър развитие на експортната търговия
Петр Тромбала  +420 326 983 124 petr.trombala@wavin.com
 
Мениджър териториален маркетинг
Давид Пенц +420 326 983 161 david.penc@wavin.com
 
Маркетинг мениджър CZ & SK
Барбара Котуланова  +420 326 983 163 barbara.kotulanova@wavin.com
 
Териториален мениджър на персонала
Сабина Гренц  +420 326 983 460 sabina.grenz@wavin.com
 
Териториален  Ай Ти мениджър
Иржи Курски  +420 326 983 310 jiri.kursky@wavin.com