Търговски отдел

 

Начальник экспортного отдела PPR

Martin Lněnička +420 326 983 127
martin.lnenicka@wavin.com
 

Менеджер по работе с ключевыми клиентами Wavin Ekoplastik

Nikita Russkin
RU
+7 495 926 79 70
 +7 925 756 00 33
nikita.russkin@wavin.com
 
Регионален мениджър
Tatiana Denisenko
UA, BY, MD, LT, LV, KZ, AM, GE, UZ, MN
+420 326 983 172
GSM: +420 725 336 969
tatiana.denisenko@wavin.com
 
Регионален мениджър
Daniel Jelínek
Европейски държави- BG, BIH, E, F, GR, MK, P, ROM, SLO
Северна Африка- MA, TN
Среден Изток - KSA
Латинска Америка – RCH
+420 326 983 131
 GSM: +420 702 214 772

 
daniel.jelinek@wavin.com
 
Технически консултант
Pavel Mališka
комуникация на чешки и руски език
+420 326 983 151 pavel.maliska@wavin.com
 
Технически консултант
Ivana Attlová
комуникация на чешки и английски език
+420 326 983 152 ivana.attlova@wavin.com

Маркетинг
Eva Susová +420 326 983 162
GSM: +420 602 157 453
eva.susova@wavin.com