Potrubí PE 100 DL a jeho pokládka

Datum: 20.8.2013
obrázek
Materiál PE 100 se na trhu objevil již v roce 1990 a v různých zemích se odlišně vyvíjelo i jeho konstrukční řešení. Dodnes některé státy preferují černé potrubí s barevným pruhem odlišujícím médium a v některých státech se více osvědčilo potrubí celobarevné, které určuje médium na první pohled a přitom určuje panenskou kvalitu použitého materiálu ve formě granulátu.

NOVÉ STANDARDY

Obě cesty se nyní mohou opět setkat na novém konstrukčním řešení, se kterým přichází společnost WAVIN a které se v budoucnu stane standardem. Nové PE 100 DL potrubí je dvouvrstvé, s vnější 10% barevně odlišenou vrstvou, která kromě určení média slouží i jako signalizační vrstva pro snadnou identifikaci poškození. Nové dvouvrstvé potrubí označujeme zkratku DL (z anglického double layer). Konstrukce dvouvrstvého potrubí se již na trhu osvědčila pod názvem SafeTech RC, což je velmi oblíbené potrubí z materiálu PE 100 RC.

Potrubí PE 100 DL má stejné fyzikální i mechanické vlastnosti, rozměry i svařovací postupy jako černé nebo celobarevné potrubí PE 100. Tím, že potrubí patří do skupiny HD-PE (vysokohustotní polyetylen) je navzájem svařitelné se všemi HD-PE potrubími bez omezení. Potrubí PE 100 DL se ukládá stejně jako černé nebo celobarevné potrubí PE 100 výhradně do otevřeného výkopu do pískového lože.

POKLÁDKA DO VÝKOPU

Chování potrubí uloženého v zemi a vystaveného účinku zatíženi závisí na tom, zda je tuhé nebo pružné (poddajné). Plastová potrubí jsou pružná. Zatížené pružné potrubí se prohýbá (deformuje) a vtlačuje do okolní zeminy. Vyvolává to reakci v okolním materiálu, který opačným způsobem reguluje vtlačení potrubí. Konečná hodnota ovality potrubí je důsledkem odpovídající volby materiálu a pečlivého provedení podsypu a obsypu. Proto chováni pružných (plastových)potrubí pod zatížením závisí na správném provedeni podsypu a obsypu.

V případě tuhých potrubí jsou všechna zatížení přenášena přes potrubí samostatné, a pokud překročí kritickou hodnotu, potrubí praskne. V souvislosti s tím obvykle normy, které se týkají tuhých potrubí, obsahují pevnostní zkoušky, na jejichž základě je určena kritická hodnota zatížení, a na základě této hodnoty se určuje hodnota zatížení na instalované potrubí. Na rozdíl od tuhých se pružné potrubí pod zátěží deformují, vzniká u nich ovalita, ale neprasknou. Ovalita může dosahovat značných hodnot. Velikost ovality plastového potrubí uloženého v zemi závisí především na vlastnostech okolního materiálu a pouze v daleko menším měřítku na kruhové tuhosti potrubí.

Pružná trubka, instalovaná a obsypaná půdou, se deformuje. PE 100 DLNaměřená hodnota příčné deformace se nazývá krátkodobá ovalita. Následně ovalita potrubí pomalu narůstá a po jisté době dosahuje koncové hodnoty. Použitím správných postupů při instalaci, které jsou podrobně popsány v našem nově připravovaném PE manuálu, lze dosáhnout minimálních hodnot ovality potrubí - jak krátkodobé, tak koncové.

Pokud po ukončení pokládky potrubí se provede měření příčné deformace potrubí, deformace by neměla překročit hodnotu 6 %, (měření se provádí v časovém úseku 1 až 3 měsíce po ukončení pokládky potrubí). Další měření příčné deformace se provádí po 2 letech. Pokud tato deformace nepřesáhne hodnotu 10 %, je instalace v pořádku.

Více informací o potrubí PE 100 DL, jeho rozměrech a nabízených průměrech najdete v aktuálním katalogu pro PE potrubí na stránkách www.wavin.cz