Oznámení o změně názvu společnosti

Oznamujeme Vám, že s účinností od 1. ledna 2020 dochází ke změně obchodního názvu společnosti Wavin Ekoplastik s.r.o. Od výše uvedeného data vystupuje společnost pod novým názvem:

Wavin Czechia s.r.o.

Značení produktů Systému Ekoplastik bude nadále používáno s původním označením Wavin Ekoplastik. Změna názvu společnosti nemá žádný vliv na stávající kvalitu a technické parametry výrobků.

Údaje beze změn
Adresa, IČ, DIČ, telefonické a e-mailové kontakty, bankovní spojení zůstávají beze změny. Nový název společnosti nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a společností Wavin Ekoplastik s.r.o. V minulosti uzavřené smlouvy jsou nadále platné.


Změny
Nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, dodací listy, nové smlouvy a změny stávajících smluv mezi vámi a naší společností však musí být od uvedeného data realizována pod novým obchodním názvem Wavin Czechia s.r.o.


Žádáme všechny naše obchodní partnery, aby si tuto změnu zaregistrovali do svých evidenčních systémů a při komunikaci s naší firmou již používali výhradně nový obchodní název Wavin Czechia s.r.o.