Označování plastových trubek

Datum: 10.9.2013

Plastové potrubní systémy pro rozvody studené, teplé vody a vytápění

provozní parametry  - rozdělení dle  „S“„SDR“ „PN“

Plastové trubky mají normovaný vnější průměr a tloušťku stěny. Trubky ze stejného materiálu, ale s rozdílnou tloušťkou stěny mají rozdílné provozní parametry (provozní tlak/provozní teplota/životnost). Původně byly trubky dle tloušťky stěny rozděleny do tlakových řad označovaných „PN“. Postupně, tak jak se vylepšovaly vlastnosti plastových materiálů, přestávalo mít značení PN, zejména pro systémy pro teplou vodu, vypovídající hodnotu a jednotlivé řady byly pojmenovány S nebo SDR.

 • PN – hodnota provozního přetlaku, při kterém může být zařízení provozováno při teplotě 20°C a životnosti 50 let.
 • S = (SDR-1)/2, SDR je přibližně D/t   kde D … vnější průměr trubky, t…tloušťka stěny trubky

Například trubky z PE pro rozvod vody, tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě jsou i v normě (ČSN EN 12201-2) nadále označovány S, SDR i PN :

V normě ČSN EN 12201 je i definice PN : číselná hodnota odpovídá povolenému pracovnímu přetlaku (PFA) dodávané vody při 20°C, vyjádřeno v barech, pro nejmenší konstrukční koeficient.  Jak je vidět z tabulky, hodnoty PN jsou pro různé typy polyethylenu (PE) pro stejnou potrubní řadu S (tj. trubky se stejnou tloušťkou stěny) různé.  Pro aplikaci PE trubek pro rozvody studené vody má hodnota PN jakožto informace vztahující hydrostatické pevnosti trubky při provozní teplotě 20°C smysl. Ne tak pro trubky pro rozvody horké a studené vody. Pro toto použití existují normy pro různé materiály:

 • ČSN EN ISO 15874 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP)
 • ČSN EN ISO 15875 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Síťovaný polyethylen (PEX)
 • ČSN EN ISO 15876 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybutylen (PB)
 • ČSN EN ISO 15877 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinilchlorid (PVC-C)
 • ČSN EN ISO 22391 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT)

V těchto normách se již označení PN nevyskytuje.  Pro trubky jsou definovány potrubní řady S. Například polypropylenové trubky, dříve značené PN 10 jsou nyní dle normy označovány S5 (zpravidla výrobci používají obě hodnoty, vzhledem k tomu, že v povědomí zákazníků stále zůstává klasické dělení dle PN). Po přechodné období byla v německé normě DIN 8077/1997 uváděna tabulka pro převod  PN, S a SDR, jednotně pro tři typy polypropylenu:  PP-H, PP-B, PP-R:

V nedávné době se objevil na trhu další typ polypropylenu – typ 4, PP-RCT, který má lepší tlakovou odolnost zejména při vysokých teplotách. Tento materiál je již zaveden i v normách ČSN EN ISO 15874, DIN 8077, zároveň zde byly doplněny nové potrubní řady S ( S8, S6,3, S4) speciálně a pouze pro PP-RCT. Trubky z tohoto materiálu nelze označovat PN – norma již tyto hodnoty neuvádí, proto i nové řady S nemají odpovídající hodnoty PN. Níže je uvedena část tabulky z ČSN EN ISO 15874-2:  Rozměry trubek – platí, že se zvyšující se tloušťkou stěny hodnota „S“ klesá (viz definice S)

Nový typ polypropylenu má lepší tlakovou odolnost zejména při vyšších teplotách (60°C a více), což je důležitý faktor pro rozvody teplé vody a vytápění. Trubky z tohoto materiálu lze použít pro vyšší teploty a tlaky, případně použít trubky s menší tloušťkou stěny oproti trubkám z polypropylenu typ 3 (PP-R)

Porovnání tlakové odolnosti trubek z PP-R a PP-RCT se stejným "S" – stejná tloušťka stěny

Porovnání tlakové odolnosti trubek z PP-R a PP-RCT se rozdílným "S" – i při menší tloušťce stěny mají trubky z PP-RCT vyšší tlakovou odolnost:

Jak tedy uživatel pozná, pro jaké použití je trubka určena?

Informace, pro jaké použití je trubka vhodná, je výrobce povinen uvádět na každé trubce ve tvaru: třída použití/provozní tlak

Dle normy ISO 10508 jsou definované typické oblasti- třídy použití:

 • třída 1 (dodávka horké vody 60°C, životnost 50 let)
 • třída 2 (dodávka horké vody 70°C, životnost 50 let)
 • třída 4 (podlahové vytápění, nízkoteplotní radiátory, životnost  50let, přičemž se předpokládá (v součtu za celou dobu životnosti) 20let při provozní teplotě 40°C, 25 let při provozní teplotě 60°C, 2,5 roku při provozní teplotě 70°C)
 • třída 5 (vysokoteplotní radiátory, životnost 50 let, přičemž z toho je (v součtu za dobu životnosti) 14 let při provozní teplotě 20°C, 25let při provozní teplotě 60°C, 10let při provozní teplotě  80°C, 1rok při provozní teplotě 90°C)

Pro každý materiál a potrubní řadu S je výpočtem stanoven maximální provozní tlak (4,6,8,10 barů) k dané třídě použití.

Příklad – trubka z PP-RCT –  S3,2, informace na trubce ve tvaru:

Class 1/10bar, 2/10bar, 4/10bar, 5/8bar znamená, že trubku lze použít:

pro rozvody teplé vody 60°C - provozní tlak 10barů, 50- ti letá životnost (class 1/10),
pro rozvody teplé vody 70°C - provozní tlak 10 barů, 50- ti letá životnost (class 2/10)
pro podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory - provozní tlak 10barů, 50- ti letá životnost (class 4/10),
pro vysokoteplotní radiátory - provozní tlak 8 barů, 50- ti letá životnost (class 5/8),

Stejným způsobem jsou značeny i trubky z ostatních materiálů  - viz seznam norem na začátku článku.