Aquapalace Čestlice

Photo: Aquapalace Čestlice Aquapalace - největší aquapark střední Evropy, Praha – Čestlice. Komplexní řešení rozvodů vody a vnitřní kanalizace v hodnotě 4,6 mld. Kč.

Pravděpodobně největší aquapark ve střední Evropě o ploše více než 9 000 m2, z čehož 2 500 m2 zaujímá vodní plocha, která se skládá ze tří hlavních částí: Palác vln, Palác dobrodružství a Relaxační palác. Park zároveň nabízí wellness centrum, několik restaurací a barů.

Odhadované náklady projektu činily více než 170 milionů eur. Cílem projektu pak bylo poskytnout kompletní rozvod studené vody a vnitřní kanalizaci pomocí systému Ekoplastik PPR. WAVIN Ekoplastik, jakožto výrobce s vynikající pověstí v této oblasti a garant kvality uvedených systémů, byl vybrán k realizaci tohoto projektu.

Název projektu: Aquapark Praha – Čestlice
Produkt: Systém Ekoplastik
Zodpovědná osoba: Aleš Hauzer, projekt manager WAVIN Ekoplastik
Investor: SPGroup
Dodavatel: Metroprojekt a. s.