Časté dotazy (FAQ)

 • Je možné potrubí Ekoplastik PPR použít na stlačený vzduch?
  Potrubí Ekoplastik PPR je možné použít na stlačený vzduch - normy uvádějí, že za stejných podmínek jako na vodu. Při rozhodování o použití je však třeba zohlednit způsob filtrace za kompresory, protože eventuelní zbytkové oleje mohou potrubí PPR nepříznivě ovlivnit.

 • Je možné potrubí Ekoplastik PPR použít v chemických rozvodech?
  Polypropylen je materiál s vysokou chemickou odolností, která je uvedena v normě a je závislá na typu, koncentraci a teplotě chemikálie. Vyhodnocení zda je možné v konkrétním případě použít prvky z PPR musí provést firma, která se specializuje na průmyslové rozvody, má v oboru již praxi a umí informace zhodnotit v komplexu (odolnost materiálu, bezpečnostní faktory i konkrétní místo aplikace).

 • Jak se řeší návaznost nových částí potrubí na původní rozvody?
  Systém Ekoplastik PPR umožňuje napojení na původní polypropylenové potrubí svařováním, na kovové potrubí závitovou přechodkou nebo přírubou. Je třeba použít závitové přechodky se závitem z poniklované mosazi, přechodky s plastovým závitem jsou určeny jen pro provizorní napojení v rámci stavby nebo pro omezenou dobu. V místě napojení (zejména na staré pozinkované potrubí) doporučujeme vložit mechanický filtr jako ochranu nové části potrubí před mechanickými nečistotami, které mohou poškodit armatury a znečišťovat vodu.

 • Je k dispozici hygienický atest?
  Dříve používaný hygienický atest je v současné době nahrazen podle nové legislativy prohlášením o shodě podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a navazující vyhlášky ministerstva zdravotnictví o materiálech pro styk s potravinami. (prohlášení o shodě Z/1/2001/2).

 • Proč se nevyrábí kompenzační smyčky pro větší průměr potrubí než 40 mm?
  Potrubí větších průměrů je tuhé a použití kompenzační smyčky neefektivní. U větších průměrů se používá tvarových kompenzací (L, Z, U kompenzátorů).

 • Má potrubí Ekoplastik PPR kyslíkovou bariéru?
  Potrubí Ekoplaatik PPR nemá kyslíkovou bariéru, průchodu kyslíku u potrubí Ekoplastik Stabi brání vnitřní hliníková fólie. Přesto oba typy potrubí doporučujeme i pro vytápění, protože podíl kyslíku. Který pronikne stěnou potrubí není pro životnost rozvodu rozhodující. Pokud se soustava zavzdušňuje, je třeba hledat problém jinde a zvolit vhodné řešení.

 • Lze potrubí Ekoplastik PPR použít na požární vodovody?
  Potrubí z polypropylenu je zařazeno do třídy C3, proto není vhodné pro požární vodovody s výjimkou potrubí, které je vedeno v konstrukcích, které sami o sobě zajistí požadovanou požární odolnost. V každém případě je event.možné použití vhodné konzultovat předem s požárním technikem.

 • Jak se započítávají tlakové ztráty v potrubí?
  Pro potřeby hydraulického výpočtu jsou k dispozici tabulky tlakových ztrát, případně volný SW, který lze stáhnout z odborného portálu www.tzb-info.cz.