Защо ние?

 • Комплектен асортимент на тръби и фитинги от PPR с диаметри 16-125 mm
 • Чешко качество, гаранция за дълговечност
  • Контрол на качеството над изискванията на европейските стандарти при разработката на нови изделия
  • Регулярно сертифициране (DVGW - Германия, БУЛГАРКОНТРОЛА-България, ITC – Чешка република, AGREMENT TEHNIC - Румъния, AENOR – Испания ... и други)
  • Качествени суровини на входа
 • Иновативни технологии
  • Иновациите са част от стратегическите области. Стараем се да сме водещи в областта на иновациите. Доказателство за това е и новата тръба Fiber Basalt Plus, която пуснахме на пазара през 2013 г.- първата полипропиленова тръба в света, която е уякчена с базалтово влакно.
 • Технически консултации
  • Предоставяме на нашите партньори технически консултации посредством екип от технически съветници
  • Открит беше нов център за обучение, който е оборудван и с техника за провеждане на он-лайн семинари (т.нар. уеб-уроци)
 • Всеобхватно маркетингово подпомагане
  • Подпомагането на продажбите на нашите продукти-широка гама от печатни материали, пана с физически мостри, рекламни предмети , включително и специалната монтажна линийка за изчисляване на компенсацията при линейното удължаване на тръбите Ekoplastik.
 • Гаранции
  • Гаранционен сертификат за проект – уникална гаранция за строеж, при представяне на нужната документация, поемаме отговорността, като производители на системата, за решаване на застрахователното събитие със застрахователната компания, включително приготвяне на документацията
  • Застраховка до 1 милион €.
 • Традиция и дългогодишен опит
  • Повече от 20 години присъствие на пазара с полипропиленови тръби, продажби в 54 страни по света
 • Опора в силно наднационално дружество
  • От 2004 година сме член на групата Wavin , един от най-голямите световни производители на пластмасови тръбни системи