Център за обучение

През юли 2014 в Костелец над Лабе, на територията на дружеството Вавин Екопластик, беше открит нов център за обучение.

На площ от 250 м2 посетителите ще се запознаят с мостри от асортимента на марките Вавин Екопластик и Вавин и с функциите на отделните изделия посредством примерни монтажи и демонстрации. Например част от представянето е и как функционира комплексната система Wavin Quick Stream служеща за вакуумно отводняване на плоски стрехи, еластичността на ревизионните шахти Tegra , как действа клапата на шахтите. Нагледно е подготвен и пример за височината и начина на засипване на отделните тръби.

Основната производствена програма на дружеството Вавин Екопластик, системата Екопластик, е представена тук освен с преглед на асортимента, но и с практически примери за удължението при различните типове тръби ( еднослойни, Stabi Plus, FIBER BASALT PLUS ) и използването на “U “ компенсатори.

Участниците в обучението ще могат да изпробват полифузно запояване на големи диаметри, чак до размер 125 mm и запояване на електрофитинги.

Заинтересованите лица като инвеститори, проектанти, представители на строителни фирми или търговци на едро, представители на етажна собственост или студенти тук могат лично да придобият опит с функционирането на системата Вавин Екопластик и цялостна представа за качеството и икономическата изгода за всяко от изделията.

Като новост в този учебен център са така наречените уеб-уроци. Става дума за обучение провеждано чрез модерна техника директно от учебния център, но неговите участници наблюдават процеса от своята собствена канцелария с помоща на интернет връзка.

Основни раздели на обучение и уеб-уроци:

 • Ново от фирма Wavin Ekoplastik (Fiber Basalt Plus, Stabi Plus, Basalt Klima)
 • Правилен монтаж на системата Wavin Ekoplastik (разстояние м/у опорите, укрепване на тръбите, решаване на компенсацията, демонстрация за използването на монтажната линийка)
 • Гаранция от фирма Wavin Ekoplastik (гаранционен сертификат за 10 год., проба с налягане)
 • Заваряване при системата Ekoplastik – технология на полифузното заваряване ( процес на заваряване и допускани грешки )
  а) с демонстрация на заваряване на малки диаметри до 40 мм
  б) с демонстрация на заваряване на голями диаметри до 125 мм
 • Седла-отклонения – теория и практика при заваряването им.
 • Ремонтен комплект – теория и практика при ремонт на пробита тръба в стената.
 • Заваряване с електрофитинги – теория и практика при заваряването им.

стандартното обучение се провежда в учебния център, където за участниците е приготвена лека закуска, топли и студени напитки. Обучението може да се допълни, в случай на желаещи, с екскурзия в производството на фитинги в Костелец над Лабе.

В случай на интерес за т.нар. ВИП обучение със съпровождаща програма, обърнете се към своя доставчик на продуктите на Вавин Екопластик.

Kontaktní formulář

required   required
Funkce 
required   
required   required