ТРОЙНИК С ВЪНШНА МЕТАЛНА РЕЗБА

Photo: ТРОЙНИК С ВЪНШНА МЕТАЛНА РЕЗБА Photo: ТРОЙНИК С ВЪНШНА МЕТАЛНА РЕЗБА

Предназначен за резбова връзка в мястото на разклоняване на тръбния щранг.

КОД A
[mm]
B
[mm]
D [mm] L
[mm]
R
STKE02020X14,548,52051,51/2''
STKE02520X16,050,02560,01/2''
STKE02025X14,551,02060,03/4''
STKE02525X16,552,52565,03/4''
STKE03225X1858,33271,03/4''
STKE03232X1860,03280,01''