ТРОЙНИК С ВЪТРЕШНА МЕТАЛНА РЕЗБА

Photo: ТРОЙНИК С ВЪТРЕШНА МЕТАЛНА РЕЗБА Photo: ТРОЙНИК С ВЪТРЕШНА МЕТАЛНА РЕЗБА

Предназначен за резбова връзка в мястото на разклоняване на тръбния щранг.

КОД A
[mm]
B
[mm]
D [mm] L
[mm]
Rp
STKI02020X14,534,02051,51/2''
STKI02520X16,040,02580,01/2''
STKI02525X16,040,02580,03/4''
STKI03220X18,040,53271,01/2''
STKI03232X18,055,03280,01''
STKI03225X18,055,03280,03/4''